top of page

MINTA RIPORT

Csoporttag által (SP) és 4-6 megfigyelő által kitöltött kérdőív alapján készült riport
 

Elemei:

 • Általános csoporttag szerepek áttekintése saját megfigyelés (SP) alapján.

 • Csoportszerepek preferencia sorrend szerint.

 • A csoportszerepek általános bemutatása.

 • A saját és a különböző megfigyelők által észlelt szerepek prioritási sorrendjének összehasonlítása és a különbözőségek bemutatása.

 • Átfogó szerepsorrend.

 • A különbségek magyarázata grafikus és leíró formában konkrét értékekkel.

 • Csoportszerep preferenciák hármas besorolása. (Választott, kezelhető és nem preferált szerepek csoportosítása.)

 • Magyarázó, leíró visszajelzés. Erősségek és fejlesztési területek kiemelésével.  javaslatok megfogalmazása. Saját, hozzáadott érték megértését célzó támogató fejlesztési javaslatok.

 • Csoportszerepet meghatározó viselkedésjegyek erősségeinek és gyengeségeinek grafikonos , megértést célzó bemutatása.

 • Részletes tulajdonságlista értékekkel.

 • A  megfigyelt személy csoportszerepinek bevethetőségét célzó javaslatok munkaterületek szerint.

 • Definíciók listája.

bottom of page