top of page

A BELBIN
MÓDSZER

A hatékony csoport
A hatékony csoport tagjai kiegészítik egymást, mindenki a kompetenciáinak, tudásának, tapasztalatainak és csoportszerepének megfelelő helyen van.  A Belbin csoportszerep kérdőívek és riportok támpontot adnak a sikeres egyéni szerep és feladat megtalálásában és a csoport optimális összeállításában.


A Belbin-kérdőív
1987. óta használják világszerte az azóta már 8 frissítést megért  Belbin csoportszerep kérdőívet csapat és egyéni hatékonyság növelésére. Azóta több mint 1 millió ember töltötte ki és a kitöltések eredményei folyamatosan frissítik a Belbin mögött húzódó tudást is.


Más, mint a személyiségtipológiák, mert a magatartást vizsgálja, meghatározva az elsődleges, másodlagos és az elfogadható szerepeket, amelyeket meglátva és megértve az egyén számára – akár a már meglévő munkatársak körét is figyelembe véve – mozgásteret biztosít a fejlődésre, változtatásra. A trénerek, coachok, HR-esek, vezetők számára  pedig lehetőséget ad az ügyfelek, kollégák vagy önmaguk fejlesztési tervének elkészítésére.


Kinek szól?

 • Vezetőknek, munkatársaknak, magánszemélyeknek, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat, működésüket és a csoportmunkához hozzáadott értéküket.

 • Csapatoknak, hogy felfedezzék a csoporton belüli erősségeiket és gyengeségeiket, azért, hogy eredményesebben működhessenek.

 • Projekt teameknek induláskor. 

 • Teameknek hibás működés észlelésekor.

 • Trénereknek, tanácsadóknak, vezetőknek és szervezeteknek, azért, hogy többet hozhassanak ki munkatársaikból és ügyfeleikből.


A kérdőív felépítése
A Belbin csoportszerep kérdőív tartalmaz egy önkitöltős kérdőívet (Self-Perception Inventory – SPI) és több megfigyelői kérdőívet (Observer Assessments).  A kérdőívek értékelése szakértő, akkreditált Belbin-trénerekkel történik.
 

Az „SPI” kérdőív alapján elkészült riport visszatükrözi egyéni elképzelésünket a számunkra legmegfelelőbb feladatokról. Az „OA” munkatársaink visszajelzését. Ezek összehasonlítását, amely tükrözi a saját és környezetünk képét csoportbeli szerepeinkről.


Részletes, vizualizált, 35 éves tapasztalaton és folyamatos kutatáson, naprakészelésen nyugvó elemzést kapunk kézhez:

 • Az egyéni riportok mellett csapat riport,

 • Munkakör, állásriport,

 • Konfliktusok kezelése és összeférhetőség vizsgálatának céljából páros riport készíthető.
   

Kutatási háttér
Dr Meredith Belbin a team munka egyik legismertebb kutatója. A Henley Egyetem Vezetőképző  Intézetében, a 60-as évek végétől több mint 10 éven keresztül kutatta a csoportok működésének szabályait, azon belül is leginkább  a sikertényezők meghatározását üzletemberek számára folytatott továbbképzési kurzusokon. Kutatási eredményeit 1981-ben Management Teams címen megjelent, és azóta számos javított kiadást megért könyvében mutatta be.
 

A Belbin-féle csapattag kérdőív és az ehhez kapcsolódó fejlesztési tervek csoportműködés optimalizálásának egyik legelterjedtebb és legelismertebb eszköze a világon. Belbin és munkatársai tudományos alapon, “tiszta” helyzetben végzett csoportmunka megfigyelések nyomán különítették el azt a nyolc,  majd további kutatások eredményeképpen  kilenc csapattag típust, melyek közül mindegyik más módon képvisel értéket a team életében.
 

 https://www.belbin.com/media/1158/belbin-uk-2014-a-comprehensive-review.pdf

Csoportszerepek
Meredith Belbin és munkatársai kutatásaik során először nyolc csoportszerepet azonosítottak be, melyek a csapatmunka során jól elkülöníthetők.  A kutatások során a csoportszerepek száma kiegészült kilencre. A csoportszerepek fordítása már több esetben megtörtént, mi ennek ellenére tudatosan az angol fogalmakat alkalmazzuk, mert ezek fejezik ki egészében a kutatócsoport által meghatározott csoportszerepeket.

 • Implementer

 • Plant

 • Completer-finisher

 • Monitor-evaluator

 • Reasource investigator

 • Specialist

 • Shaper

 • Teamworker

 • Co-ordinator

bottom of page